Browsed by
Mesiac: september 2012

Lesný hospodársky plán Mestských lesov Revúca, spol. s r.o.

Lesný hospodársky plán Mestských lesov Revúca, spol. s r.o.

Lesný užívateľský celok Mestské lesy Revúca sa nachádza v lesnej oblasti Revúcka vrchovina a rožňavská kotlina a v južnej časti Stolických vrchov. Výmera lesných pozemkov je 1 363,37 ha. Predmetné pozemky sa nachádzajú v obvode lesného hospodárskeho celku Revúca, v katastrálnych územiach Revúca a Mokrá Lúka.