KÚPNA ZMLUVA číslo: 01/2013

KÚPNA ZMLUVA číslo: 01/2013

uzatvorená podľa § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Príloha:KÚPNA ZMLUVA číslo: 01/2013 Kúpna zmluvy – Prílohy  

Lesný hospodársky plán Mestských lesov Revúca, spol. s r.o.

Lesný hospodársky plán Mestských lesov Revúca, spol. s r.o.

Lesný užívateľský celok Mestské lesy Revúca sa nachádza v lesnej oblasti Revúcka vrchovina a rožňavská kotlina a v južnej časti Stolických vrchov. Výmera lesných pozemkov je 1 363,37 ha. Predmetné pozemky sa nachádzajú v obvode lesného hospodárskeho celku Revúca, v katastrálnych územiach Revúca a Mokrá Lúka.