Browsed by
Mesiac: január 2013

KÚPNA ZMLUVA číslo: 01/2013

KÚPNA ZMLUVA číslo: 01/2013

uzatvorená podľa § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Príloha:KÚPNA ZMLUVA číslo: 01/2013 Kúpna zmluvy – Prílohy